۰ رأی
شرح خدمات
دکتر کورش گودرزی پور
دکتر کورش گودرزی پور
فوق تخصص هماتولوژی اطفال
استادیار بیمارستان فوق تخصصی کودکان مفید
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)