۰ رأی
شرح خدمات
دکتر شیوا نظری
دکتر شیوا نظری
تخصص کودکان (اطفال)
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان کودکان (هماتولوژی انکولوژی کودکان)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)