۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه دولت
آزمایشگاه تشخیص طبی دولت یکی دیگر از مراکز مجهز و مورد اعتماد در شمال شهر تهران است. در این آزمایشگاه می توانید همه آزمایشهای مورد نیاز دوران بارداری را انجام دهید. مثل غربالگری های سه ماهه اول و سه ماهه دوم وتستهای مربوط به سلامت جنین و مادر. این مرکز آزمایشگاهی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)