۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه کوروش
آزمایشگاه کوروش یکی دیگر از آزمایشگاههای مورد اعتماد پزشکان در شمال شهر تهران است. این مرکز آزمایشگاهی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می کند. برای انجام آزمایشهای دوران قبل از بارداری، دوران بارداری و سلامت جنین می توانید به این مرکز مراجعه کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)