۰ رأی
شرح خدمات
 آزمایشگاه روزبه
آزمایشگاه روزبه یکی دیگر از مراکز تشخیص طبی برای انجام آزمایشهای دوران بارداری در غرب تهران است. در این آزمایشگاه همه غربالگری های پیش از بارداری و آزمایشهای مربوط به سلامت جنین را می توانید انجام دهید.
مرکز تخصصی آزمایشات و مشاوره قبل از ازدواج و قبل از بارداری آزمایشات تشخیص جنسیت جنین از خون مادر از هفته ۸ بارداری، آزمایشات دوران بارداری و تست های غربالگری سلامت جنین ، آزمایش تشخیص آلودگی به هپاتیت B و C و ایدز آزمایشات باروری و ناباروری و IUI، انتخاب جنسیت جنین به روش IUI ،پذیرش کلیه آزمایشات روتین تخصصی و فوق تخصصی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)