۰ رأی
شرح خدمات
 آزمایشگاه زکریا
آزمایشگاه پاتوبیولوژی ذکریا یکی از مراکز مطمئن در غرب تهران است. دکتر زهرا فروهش تهرانی متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی مسئولیت فنی این آزمایشگاه را به عهده دارد. این آزمایشگاه زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی ایران فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)