۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه نیکان
آزمایشگاه تشخیص طبی نیکان با مسئولیت فنی دکتر فریدون شرفی متخصص علوم آزمایشگاهی فعالیت می کند. این مرکز زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی ایران فعالیت می کند و می تواند گزینه مناسبی برای انجام آزمایشهای دوران قبل از بارداری، دوران بارداری و بعد از آن باشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)