۰ رأی
شرح خدمات
 آزمایشگاه هما
آزمایشگاه پاتوبیولوژی هما یکی دیگر از مراکز مجهز و پیشرفته در غرب تهران است. دکتر مصطفی رحیمیان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی مسئولیت فنی این مرکز را به عهده دارد. این مرکز می تواند گزینه مناسبی برای انجام آزمایشهای غربالگری و سلامت جنین باشد. این آزمایشگاه زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی ایران فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)