۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه دکتر نیکوکار
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر نیکوکار یکی دیگر از مراکز مورد اعتماد پزشکان در غرب تهران است. دکتر گلفام نیکوکار مسئول فنی این مرکز است. این آزمایشگاه زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی ایران فعالیت می کند. برای انجام آزمایشهای لازم دوران بارداری می توانید به این مرکز مراجعه کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)