۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه کن
آزمایشگاه کن در مرکز بهداشت غرب تهران فعالیت می کند. دکتر سرگز ورطنیان دکترای علوم آزمایشگاهی مسئول فنی این مرکز است. این آزمایشگاه زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)