۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه آرامش
آزمایشگاه پاتوبیولوژی آرام یکی از مراکز مورد اعتماد در غرب تهران است. این آزمایشگاه انتخاب خوبی برای انجام ازمایشهای لازم دوران بارداری مثل غربالگری های مادر و جنین است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)