۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه ایثار
آزمایشگاه پاتوبیولوژی ایثار با مسئولیت فنی دکتر نیکتا محمد پور متخصص آسیب شناسی بالینی وتشریحی فعالیت می کند. این آزمایشگاه زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی ایران فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)