۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه امین شرق
برای انجام همه آزمایشهای تخصصی و فوق تخصصی دوران بارداری می توانید به این آزمایشگاه مراجعه کنید. آزمایشگاه امین شرق یکی از مراکز مورد اعتماد در شرق تهران است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)