۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه سینا
آزمایشگاه تشخیص طبی سینا یکی دیگر از مراکز مورد اعتماد در شرق تهران است. این آزمایشگاه می تواند گزینه مناسبی برای غربالگری ها و آزمایشهای لازم دوران بارداری باشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)