۰ رأی
شرح خدمات
 آزمایشگاه دکتر فرزانه
دکتر احمد فرزانه مسئولیت فنی این آزمایشگاه را به عهده دارد. آزمایشگاه دکتر فرزانه یکی از مراکز معتبر در شرق تهران است و می تواند گزینه مناسبی برای انجام تستهای دوران بارداری و غربالگری ها باشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)