۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه وحیدیه
آزمایشگاه پاتوبیولوژی وحیدیه یکی از مراکز تخصصی در شرق تهران است. این مرکز با مسئولیت فنی دکتر نیلوفر پاشایی متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی فعالیت می کند.این مرکز زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)