۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه پروین
آزمایشگاه پروین یکی دیگر از مراکز مورد اعتماد پزشکان در شرق تهران است. برای انجام تستهاو آزمایشهای لازم دوران بارداری می توانید به این مرکز مراجعه کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)