۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه امید بهشت
آزمایشگاه امید بهشت با مسئولیت فنی دکتر علی کریمی دکترای علوم آزمایشگاهی زیر نظر دانشگاه شهید بهشتی فعالیت می کند. این آزمایشگاه گزینه خوبی برای تستهای غربالگری و آزمایشهای دوران بارداری است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)