۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه بصیر
این آزمایشگاه مرکز تخصصی غربالگری مادران و نوزادان است. برای آزمایشهای دوران بارداری و همه غربالگری های لازم می توانید به این مرکز مراجعه کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)