۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه داریوش
آزمایشگاه تشخیص طبی داریوش با مسئولیت فنی دکتر علیرضا احقاقی دکترای علوم آزمایشگاهی زیر نظر دانشگاه شهید بهشتی فعالیت می کند. این آزمایشگاه می تواند مرکز مناسبی برای انجام همه آزمایشهای لازم دوران بارداری باشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)