۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه قائم مقام
آزمایشگاه پاتوبیولوژی قائم مقام یکی دیگر از مراکز مطمئن در مرکز شهر تهران است. برای انجام همه تستهای لازم دوران بارداری می توانید به این مرکز مجهز مراجعه کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)