۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه پاتوبیولوژی آرمین
برای همه تستهای غربالگری و تست جامع غربالگری می توانید به آزمایشگاه آرمین مراجعه کنید. آزمایشگاه پاتوبیولوژی آرمین سال ۱۳۳۰ به همت مرحوم دکتر کمال الدین آرمین پایه‌گذاری شد. در آن سال‌ها آزمایشگاه آسیب شناسی آرمین به عنوان اولین موسسه آزمایشگاهی خصوصی در سطح ایران مطرح شد که کمتر کسی فکر می‌کرد آزمایشگا‌های خصوصی بتوانند در جامعه پا بگیرند.حالا پس از ۶۵ سال آزمایشگاه آرمین هم‌چنان سعی دارد در ارائه خدمات آزمایشگاهی پیش قدم باشد و در راستای خدمت هر چه بیشتر با بهره‌گیری از روش‌ها و دستگاه‌های انحصاری در مسیر تشخیص بیماری‌های فعالیت کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)