۰ رأی
شرح خدمات
دکتر حسن زمانی
دکتر حسن زماني
- فوق تخصص قلب كودكان
- داراي بورد فوق تخصص
- اينترونشنال کاردیولوژیست
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)