۰ رأی
شرح خدمات
دكتر محمدرضا خليليان
دكتر محمدرضا خليليان
- فوق تخصص قلب كودكان
- داراي بورد فوق تخصصي
- اينترونشنال کاردیولوژیست
- مشاور و سهامدار مرکز
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)