۰ رأی
شرح خدمات
دکتر احمد وصال
دکتر احمد وصال
- فوق تخصص قلب كودكان
- داراي بورد فوق تخصصي
- داراي فلوشيپ اينترونشن قلب كودكان و بيماريهاي مادرزادي قلب
- مشاور و سهامدار مرکز قلب جنین و کودک
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)