۰ رأی
شرح خدمات
 دکتر نسرین حبیبیان
فوق تخصص خون و آنکولوژی کودکان
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)