۰ رأی
شرح خدمات
دکتر افسر دستجانی فراهانی
چشم پزشکی , متخصص چشم کودک
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شیراز
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)