۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه دکتر فاضلی
آزمایشگاه دکتر فاضلی یکی دیگر از آزمایشگاههای مورد اعتماد در مرکز تهران است. این آزمایشگاه با استفاده از تجهیزات پیشرفته و نیروی تخصصی مشاوره و تشخیص بیماریهای ژنتیک را انجام می دهد. همچنین تشخیص ناقلین ژنهای معیوب و تعیین میزان خطر داشتن فرزندان مبتلا قبل و بعد از ازدواج و تشخیص قبل از تولد بیماریهای ژنتیک در این آزمایشگاه انجام می شود.خدمات این آزمایشگاه شامل: تشخیص بیماریهای ژنتیک، مشاوره قبل از ازدواج، تشخیص ناقلین ژنهای معیوب در خانواده های پرخطر، تشخیص قبل از تولد بیماریهای ژنتیک، تعیین نسبیت پدر و فرزندی ، خواهر و برادری و نسبیت خانوادگی، تعیین جنسیت جنین در هفته دهم بارداری، تشخیص عامل ژنتیکی سرطانها و تعیین میزان خطر، تشخیص عامل ژنتیکی ناباروری مردان و سقط مکرر و مرده زایی زنان و... می شود.دکتر محمدحسین صنعتی متخصص ژنتیک پزشکی مولکولی از استرالیا و دکتر سیدابوالحسن شاهزاده فاضلی متخصص ژنتیک مولکولی پزشکی مسئولین فنی این آزمایشگاه مجهز هستند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)