۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سید محمد دلیلی
متخصص قلب و عروق در مرکز قلب کودکان بیمارستان شهید رجایی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)