۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه داورپناه
آزمایشگاه داورپناه یکی دیگر از مراکز مورد اعتماد در تشخیص طبی و پاتو بیولوژی است. دکتر یوسف مکنت جو متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی مسئولیت فنی این آزمایشگاه را به عهده دارد. این مرکز زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی ایران فعالیت می کند. برای انجام همه آزمایشهای مورد نیاز بارداری می توانید به این مرکز مراجعه کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)