۰ رأی
شرح خدمات
کلینیک فوق تخصصی آلرژی
خدمات در این مرکز
تست پوستی آلرژی، تست تنفسی اسپیرومتری، تست لیدوکائین ،تست ‌Patch ،تست ورزش
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)