۰ رأی
شرح خدمات
دکتر میترا رادفر
دکتر میترا رادفر
تخصص کودکان و تکامل نوزادان
فوق تخصص نوزادان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)