۰ رأی
شرح خدمات
دکتر زهرا ملیکی
پزشک متخصص کودکان و نوزادان و نوجوانان دارای بورد تخصصی از دانشگاه تهران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)