۱ رأی
شرح خدمات
دکتر خدیجه حسین پور
دکتر خدیجه حسین پور
متخصص کودکان و نوزادان و مشاوره ژنتیک
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۱)