۰ رأی
شرح خدمات
مرکز مشاوره خانه مینا
خانه مینا ارائه دهنده کلیه خدمات روانکاوی،روانشناسی،تربیت کودک،روانشناسی کودک و.... می باشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)