۰ رأی
شرح خدمات
دکتر فاطمه اسماعیل طلایی
مشاوره پیش از ازدواج
زوج درمانی
خانواده درمانی
دکترای مشاوره از دانشگاه علامه طباطبایی
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
عضو مؤسسه تئوری انتخاب ویلیام گلاسر
عضو انجمن مشاوره ایران
عضو انجمن مشاوره ازدواج و خانواده
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)