۰ رأی
شرح خدمات
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی بیان
روانشناسان کودک معتقد هستند برای استفاده از مشاوره کودک ومشاوره والدین لزومی بر بیمار بودن یا وجود مشکل، یا اختلال در کودکان نیست. بلکه بسیاری از مواقع استفاده از مشاور کودک و نوجوان یاری رسانی به نحوه تربیت فرزندانپیشگیری از بروز اختلالات و ناهنجاری در آینده کودکان است. روانشناسی کودک شیوه های نوینی در فرزند پروری و تربیت فرزندان شما ارائه می کند که می توان با استفاده مناسب از این شیوه ها روان کودکان را از خطرات احتمالی حفظ نمود.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)