۱ رأی
شرح خدمات
شراره حاجی حسینی
روان درمانگر خانواده و روابط بین فردی
مشاوره فردی (مهارت‌های ارتباطی، مدیریت خشم، استرس و ترس، افسردگی، اضطراب و وسواس)
مشاوره خانواده
زوج درمانی شناختی-رفتاری
حل تعارض زوجین-خانواده
مشاوره پیش از ازدواج
مشاوره در زمینه حل اختلافات زناشویی و طلاق
بهداشت روان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۱)