۰ رأی
شرح خدمات
علیرضا کیکانلی
روان‌ درمانی حوزه‌های اختلالات شخصیت، افسردگی و اضطراب
زوج‌ درمانی تحلیلی
خانواده درمانی
روان‌ درمانی بین فردی و رشد شخصیت
سنجش تشخیصی، هوش، شخصیت کودک و بزرگسال
گروه‌ درمانی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)