۰ رأی
شرح خدمات
مسلم هادلی
مشاور خانواده
مشاوره فردی
مشاوره ازدواج و طلاق
مشاوره کودک
طرحواره درمانی
روان سنجی (آزمون های شخصیت، هوش، پیش بینی شغلی و ...)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)