۰ رأی
شرح خدمات
دکتر عاطفه نظری
درمان شناختی، رفتاری اختلالات خلقی و هیجانی کودکان و نوجوانان (۴-۱۸ سال).
درمان مشکلات رفتاری کودکان.
توانبخشی شناختی اختلالات بیش فعالی و اختلالات یادگیری.
آموزش مدیریت والدین (فرزند پروری کودک و نوجوان).
برگزاری کارگاه های هوش وخلاقیت، مهارت های زندگی ویژه کودکان و نوجوانان.
سنجش و ارزیابی های آزمون محور در حوزه مشکلات و توانمندی های کودک و نوجوان.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)