۰ رأی
شرح خدمات
دکتر جلیل اصلانی اسلمرز
مشاوره فردی:
اختلالات یادگیری
بیش فعالی و نقص توجه
اختلالات اضطرابی و خلقی
مداخلات مثبت
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)