۰ رأی
شرح خدمات
محبوبه خواجه رسولی
درمانگر خانواده و زوج
مشاوره در حوزه قبل و بعد از ازدواج
درمانگر مشکلات زناشویی و ارتباطی
درمانگر روانشناختی اختلالات جنسی
درمانگر اختلالات اضطرابی
درمانگر روانشناختی دردهای مزمن
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)