۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه زند
آزمایشگاه تشخیص طبی زند یکی از آزمایشگاههای قدیمی و معتبر در مرکز شهر تهران است. در این آزمایشگاه همه آزمایشهای لازم در دوران بارداری می توانید انجام بدهید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)