۰ رأی
شرح خدمات
مرکز مشاوره نیک اندیشان
ارائه کلیه خدمات مشاوره،روانشناسی،روانپزشکی،نوروفیدبک،کارگاه و گروه درمانی و.....
خدمات درمانی (روان درمانی فردی – زوج درمانی – خانواده درمانی و …)
خدمات راهنمایی (مشاوره تحصیلی و …)
مشاوره و درمان های گروهی (گروه درمانی وسواس ، اضطراب ، افسردگی ، مشکلات اعتماد به نفس ، کنترل خشم و …)
خدمات آموزشی با هدف درمان ، تغییر رفتار (آموزش همزیستی، روابط همسران، آموزش های پیش از ازدواج، آموزش تحلیل رفتار متقابل T.A ، آموزش نظریه های کاربردی در ارتباطات انسانی مانند نظریه انتخاب، آموزش ادبیات کهن به کودکان و نوجوانان با هدف افزایش اعتماد به نفس و بالا بردن خود پنداره)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)