۰ رأی
شرح خدمات
دکتر فرزانه خجسته
کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی از دانشگاه علوم تحقیقات
دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی از دانشگاه آزاد تهران مرکزی
حیطه تخصصی دکتر فرزانه خجسته :
تخصص در زوج درمانی ، مشاوره پیش از ازدواج ، روابط بین فردی ، اعتماد به نفس و عزت نفس
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)