۰ رأی
شرح خدمات
مازیار جلوه
دوره جامع درمان های شناختی رفتاری )۱۲۴ ساعت ( همراه با سوپرویژن )
دوره جامع شیوه درمانی EMDR تحت نظر خانم دکتر دولت آبادی همراه با سوپرویژن
طرحواره درمانی تحت نظر آقای دکتر حمیدپور ۱۲۰ ساعت
طرحواره درمانی تحت نظر آقای دکتر حمیدپور ( انجمن روانشناسی ایران )
تنظیم هیجانی تحت نظر آقای دکتر حمیدپور
مصاحبه تشخیصی آینه یک طرفه(تحت نظر آقای دکتر بوالهری) انستیتوی روانپزشکی
درمان شناختی رفتاری کمالگرایی
مداخلات شناختی رفتاری خودکشی
فنون مصاحبه تشخیصی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)