۰ رأی
شرح خدمات
حامد علی آقایی
روان درمانی پویشی فردی- روانکاوی کوتاه مدت
درمان اختلالات اضطرابی و خلقی و …
مشکلات شخصیتی و ارتباطی و جنسی بزرگسالان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)