۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه نواب
آزمایشگاه تشخیص طبی نواب با مسدولیت فنی دکتر فریبا عسگر پور دکترای علوم آزمایشگاهی در مرکز تهران فعالیت می کند. این آزمایشگاه زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می کند. برای انجام تستهای بارداری و غربالگری ها می توانید این آزمایشگاه را انتخاب کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)