۰ رأی
شرح خدمات
فاطمه محمد نژاد
درمان افسردگی، اضطراب و وسواس
مشاوره ازدواج
درمان اختلالات رفتاری کودکان
انجام تست های روانشناسی(تست شخصیت، مشاوره ازدواج، افسردگی و اضطراب)
کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی
کارشناسی روانشناسی بالینی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)